1940824.jpg


Festareilla tapahtui suunnaton murhenäytelmä: penaalini sisältöineen hävisi.